Konkurransevilkar

 1. Kunden må ha et aktivt abonnement og kundeforhold i konkurranseperioden.
 2. Ved utsettelse, pause eller stoppet abonnement oppfyller kunden ikke konkurransekriteriene.
 3. Kunden må ha betalt abonnementet innen forfallsdato og ikke ha utestående beløp.
 4. Ansatte i selskapet tilknyttet BioMed Pharma AS samt deres nærmeste familie kan ikke delta eller vinne konkurransen.
 5. Er vinneren under 18 år, må foreldre eller foresatte samtykke til at vinneren kan motta premien. Eventuell premieskatt eller avgifter skal betales av vinneren selv.
 6. Vinnerens navn og bilde kan benyttes av BioMed Pharma AS i kommersiell sammenheng, og vil bli kunngjort på collagenplus.no og Facebook.
 7. Vinneren kan ikke bytte premien mot noe av økonomisk art.
 8. BioMed Pharma AS forbeholder seg retten til å kunne endre konkurransen, regler og innhold under konkurranseperioden.
 9. BioMed Pharma As er underlagt The General Data Protection Regulation (GDPR). som deltager samtykker du til at dine personopplysninger lagres i forbindelse med konkurransen, dette for å kunne kåre en vinner. I henhold til Bokføringsloven vil dokumentasjon knyttet til utbetalte gevinster oppbevares i 5 år etter regnskapsårets slutt.
 10. Det kan kun være en vinner per husstand/familie i en og samme konkurranse.
 11. iPad er registrert varemerke for Apple Inc. Apple Inc eller Coop er ikke en sponsor av, eller en partner i konkurransen hos BioMed Pharma AS.

Ja takk! Jeg vil gjerne prøve NYE Collagen Plus GRATIS i 60 dager!*
  Felt merket med * er obligatorisk  Posten

  Trygghetsgaranti – trygg og sikker bestilling

  Posten Norge leverer rett i din postkasse